CEO Sendo Trần Hải Linh: “Sản phẩm không có giá trị thực tế thì nếu chúng ta càng đốt tiền càng lỗ nặng”

0
462

 Theo anh Linh, việc tạo ra các chương trình khuyến mãi chỉ có sức hút thời gian đầu, về lâu dài sản phẩm phải đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng, giải quyết được bài toán người dùng đang cần vào thời điểm đó.

Theo Dn&Pl