Giao gần 6.500 ha đất cho doanh nghiệp để thực hiện dự án khu dân cư tại TP. Hội An

 UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 18/03/2022 về việc thu hồi 6.496,7m2 đất và giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư Nhị Trưng – Cồn Thu, phường Tân An, TP. Hội An (đợt 2).

Thời hạn giao đất đối với đất giao có thu tiền sử dụng đất là 50 năm (đến ngày 8/10/2070) tính từ ngày ký quyết định giao đất đợt 1. Người nhận chuyển nhượng đất ở phân lô được sử dụng ổn định lâu dài. Đối với đất giao không thu tiền sử dụng đất kể từ ngày ký quyết định giao đất đến khi kết thúc dự án, chủ đầu tư phải bàn giao cho địa phương để quản lý.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn thành hạ tầng theo quy hoạch chi tiết (1/500) và được Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam có ý kiến chấp thuận bằng văn bản.

Để thực hiện dự án, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất và các khoản thu khác về đất vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định, sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được Nhà nước giao.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 501 phải thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Nhị Trưng – Cồn Thu, phường Tân An, TP. Hội An theo đúng hồ sơ thiết kế và quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt.

Cùng với đó, thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường tại Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ. Bàn giao toàn bộ công trình hạ tầng kỹ thuật sau khi hoàn thành dự án cho địa phương quản lý.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Quản lý đất đai phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Hội An và UBND phường Tân An thực hiện việc bàn giao khu đất ngoài thực địa cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501. Luân chuyển hồ sơ địa chính đến Cục Thuế tỉnh Quảng Nam để thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 nộp tiền sử dụng đất và đến Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam để chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các lô đất nêu tại Điều 1 theo đúng quy định.

Theo PLVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TIN NỔI BẬT