iPhone 12 tụt giá nhanh sau vài tuần mở bán

0
252