Ra mắt mạng xã hội Lotus: Không chỉ là thách thức, mà còn là cơ hội