Sẽ không có thoả thuận nào giữa Mỹ và Trung Quốc trước bầu cử 2020

0
188