Năm 2016, hơn 60.000 doanh nghiệp dừng hoạt động

Năm 2016 là năm đánh dấu chẵn 3 thập kỷ Việt Nam tiến hành mở cửa nền kinh tế. Mặc dù số lượng doanh nghiệp mới đăng ký và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng lên nhưng số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động vẫn ở mức cao. Tất cả cho