Tận hưởng tuần lễ yêu thương từ SULWHASOO với phiên bản đặc biệt của First Care Activating Serum